P

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest:

“Be Yourself” sp. z o.o. sp. k.

Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
e-mail.: rodoleasing@adgar.pl

(„Administrator”, „my”, „nas” lub „nasz”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail wskazany powyżej.

 

2. Jakie informacje zbieramy

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres IP oraz inne dane przekazane przez Ciebie w polu „Skontaktuj się z nami/Umów się na spotkanie” w zakładce „Kontakt” za pomocą umieszczonego tam formularza kontaktowego (np. informacje zawarte w treści zapytania).

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) w celach marketingowych, po to, aby:

– wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe zawierające informacje o naszych produktach i usługach, ofertach, akcjach promocyjnych lub imprezach, w tym także w formie naszego newslettera;

b) gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) gdy jest to niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy:
– kontaktujemy się z Tobą odpowiadając na Twoje pytania, prośby, uwagi i obsługując Twoje zgłoszenia kierowane za pomocą formularza kontaktowego lub innymi drogami;
– informujemy o naszych produktach i usługach, ofertach, akcjach promocyjnych lub imprezach okolicznościowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
– informujemy o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych;
– zarządzamy naszą działalnością, w tym tworzymy nowe produkty i usługi, prowadzimy badania konsumenckie i operacyjne oraz oceniamy skuteczność naszej sprzedaży, marketingu oraz reklam;

– korzystamy z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii, które dostarczamy; zarządzania naszą działalnością; wsparcia w diagnostyce problemów technicznych; obsługi naszych usług online i technologii; identyfikowania użytkowników usług online; identyfikowania urządzeń dla potrzeb zapobiegania nadużyciom; zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach; ustalania sposobów korzystania z naszych usług;

– obsługujemy, zarządzamy oraz ulepszamy nasze produkty, oferty, promocje oraz usługi online oraz inne technologie;

– zapewniamy bezpieczeństwo naszych sieci i systemów.

 

4. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazujemy je:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.)

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu doradztwa, informatyki czy marketingu;

c) innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Adgar, do której należymy.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych opierają się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności.

 

6. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

b) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

c) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;

d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;

e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;

f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;

g) możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W tym celu skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: rodoleasing@adgar.pl

W każdym przypadku, w którym uznasz, że naruszane są przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Czy musisz podawać nam swoje dane

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie realizować celów, o których mowa powyżej, w szczególności odpowiedzieć na Twoje zapytanie i przedstawić Ci oferty lub umówić spotkania, o które prosisz.

skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.